Noční pták – Prach

Noční pták – Prach

Noční pták

“Prach”

released May 27, 2024

recorded 7. 8. 2023 at Studio Albern, Albeř (cz)

music and lineup:

Luboš Fidler
prepared electric guitar, propeller, spiral spring, 2nd drumset (2), Sonet duo tape recorder, mix / remix

Zdeněk Konopásek
drums and cymbals, trumpet, propeller, voice (5)

Štěpán Pečírka (eternal guest)
voice, lyrics, bass guitar, piano, propeller, cyclophone, remix

Les Soeurs Goadec
voices (5)

cover / photo: Luboš Fidler

Propeller, spiral spring and cyclophone are original sound objects made by Luboš Fidler.

CZ:

V roce 2023 mávnul Noční pták opět perutěmi, a to při letním soustředění v Albeři. Během tohoto mávnutí se 5. 8. uskutečnil veřejný koncert (viz odkaz na video od Kryštofa Ziky) a o 2 dny později neveřejné nahrávání s ambicí zachytit a rozvinout témata a nápady, které zazněly při improvizacích během koncertu. Výsledkem je album PRACH.

Přejeme pěkný poslech i pohled.

Luboš Fidler, Zdeněk Konopásek, Štěpán Pečírka, polí5

EN:

In 2023, Noční pták [Nightbird] flapped its wings again at summer sessions in Albeř. During this flap of the wing, public performance took place on August 5 (see link to the video recording by Kryštof Zika) and, two days later, a non-public recording session was organized, with the ambition to elaborate on the themes and ideas brought about on the preceding fully improvised concert. The result is the album PRACH / DUST.

We wish you a nice listening and viewing experience.

Luboš Fidler, Zdeněk Konopásek, Štěpán Pečírka, polí5

Button: by-nc-nd